مجتمع تجاری-اداری اندرزگو
   
 محل اجرا:تهران- میدان اندرزگو- ابتدای بلوار قیطریه- نبش کیارنگبازگشت به
منوی قبل

 مشاور:سید محمد مرتضوی
 زیربنا: 4000 متر مربع
 تعداد طبقات و واحدها:11 طبقه دارای 2 واحد تجاری و 12 واحد اداری
 کاربری:تجاری-اداری
 موضوع قرارداد:طراحی پلانها- طراحی نماها- طراحی داخلی
طراحی تاسیسات مکانیک وبرق- مدیریت پیمان
 سبک طراحی:مدرن
 تاریخ - مرحله قرارداد:
1389-1392