ورود

پروژه آجودانیه

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 300 مترمربع

طراحی در سال 1390

تعداد طبقات 7 طبقه

پروژه بعدی

برج پارسیان