ورود

پروژه افتخاریان

موضوع قرارداد : طراحی کلیه بخشها – جواز

مکان : روبروی پارک افتخاریان

طراحی نما کلاسیک برای پروژه افتخاریان توسط کارفرما تعریف گردید.

طراحی نما کلاسیک این پروژه با توجه به محدودیت های ضوابط کمیته نمای شهرداری سبک سازی گردید چرا که،

این کمیته مخالف تزئیناتی که منصوب به غرب است می باشد و به ناچار تزئینات مذکور شامل

سرستونها و پا ستونها همچنین صراحی ها حذف گردید ولی ساختار کلی حفظ شد.

طراحی معماری

طراحی معماری با اخذ دستور نقشه آغاز گردید که با توجه به درخواست کارفرما مبنی بر ایجاد 4 واحد مسکونی،

در هر طبقه، تعداد 32 واحد پارکینگ و 20 واحد انباری و فضاهای تاسیساتی به همراه 170 متر مربع لابی طراحی شد.

طراحی داخلی، محوطه، بام سبز، طراحی نما کلاسیک می باشد.

 

طراحی تاسیسات

تاسیسات مکانیکی با سیستم سرمایش داکت اسپیلت و گرمایش پکیج دیواری طراحی شد.

تاسیسات برقی این پروژه کاملا هوشمند است.

 

پروژه بعدی

برج باغ شیان