ورود

مجتمع آهسته گام

موضوع قرارداد : طراحی نما

مکان : ولنجک

طراحی نما توانبخشی آهسته گام به سبک کلاسیک است.

طراحی نما توانبخشی با توجه به محدودیت های ضوابط کمیته نمای شهرداری صورت گرفت چرا که،

این کمیته مخالف تزئیناتی که منصوب به غرب است می باشد ولی چون یک مجتمع خیریه است تائید گردید.

 

طراحی معماری

طراحی پلانهای معماری توسط مشاور خارجی انجام شده بود که مورد بازبینی قرار گرفت و سپس طراحی نما انجام شد.

به طبع در طراحی نما با توجه به سازه طراحی شده تغییراتی در دال ها ایجاد گردید که حجم سازی مد نظر ایجاد شود.

با توجه به موقعیت خاص این پروژه و قرار گرفتن گذرهای اطراف آن، طراحی کاملا یکپارچه و همگن انجام گرفت.

طراحی داخلی، محوطه، بام سبز نیز کلاسیک می باشد.

 

 

پروژه بعدی

پروژه قدس