ورود

ساختمان سعادت

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 270 مترمربع

طراحی در سال 1385

تعداد طبقات 6 طبقه

پروژه بعدی

پروژه نورافشار