ورود

ساختمان آفتاب

طراحی و نظارت توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 250 مترمربع

طراحی در سال 1392

تعداد طبقات 7 طبقه

پروژه بعدی

پروژه کامرانیه