ورود

رستوران کلوا

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 400 مترمربع

طراحی در سال 1387

تعداد طبقات 3 طبقه

پروژه بعدی

کارخانه نیلپر