ورود

رستوران لیدوما

طراحی و اجرا توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 300 مترمربع

طراحی در سال 1387

اجرا سال 1395-1396

تعداد طبقات 2 طبقه

پروژه بعدی

رستوران باغ صفا