ورود

بنگاه آهن آلات محقق

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 3000 مترمربع

طراحی در سال 1391

تعداد طبقات 2 طبقه

پروژه بعدی

پرورشگاه معین زاده