ورود

برج پارسیان

طراحی توسط مهندس مرتضوی

مساحت زمین 2000 مترمربع

طراحی در سال 1387

تعداد طبقات 14 طبقه

پروژه بعدی

برج باغ ارغوان ثروتی