ورود

آموزش

کلاس های آموزشی

دوره های آموزشی

  • آماده شدن برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری
  • اسکیس و راندو
  • اتوکد ابتدایی و پیشرفته
  • Revit
  • 3dsMAX – Vray
  • Ecotect

کلاس آموزشی

متقاضی کلاس

آمادگی برای امتحان مهندسی کارشناسیآماده سازی برای کارشناسی ارشد معماریاسکیس و راندوآموزش اتوکد مقدماتیآموزش اتوکد پیشرفتهآموزش رویتآموزش مقدماتی مکسآموزش پیشرفته مکسآموزش وی ریآموزش اکوتکت

متقاضی شرکت در کلاسها به صورت

خصوصینیمه خصوصی